Historik

Godegård hör till de äldsta järnbruken i Östergötlands bergslag. Här bröts och bearbetades malm redan under medeltiden.


1618 övertogs Godegård av Louis de Geer, den svenska industrialismens fader. Vid bruket anlades två stångjärnshammare och masugn och med vallonernas hjälp blåstes liv i järnhanteringen.

Godegårds storhetstid inföll under den driftige Jean de Geer d y´s tid. Han utvidgade och förbättrade bruket så att det vid mitten av 1700-talet svarade för den största järntillverkningen i Östergötland, med spiksmide som specialitet.


Egendomen övergick 1775 till direktören i Ostindiska Kompaniet, Johan Abraham Grill, som efter framgångsrika år i Kina önskade sig en ståndsmässig bostad. Under hans tid tillkom några av de hus vi finner idag.


Godegård är genom de många bevarade byggnaderna från skilda tider och med olika funktioner, landskapets bäst bevarade bruksmiljö och hela miljön har förklarats såsom byggnadsminne. Den nuvarande huvudbyggnaden stod klar 1725, efter en ombyggnad av den tidigare från 1640-talet.